IMPORTANT- VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII INAINTE DE A ACCEPTA ACESTE ACORDURI ȘI DE A ADERA LA PROGRAMUL NOSTRU DE AFILIERE. PENTRU A PUTEA FACE O CERERE DE ADERARE LA PROGRAMUL NOSTRU DE AFILIERE, ESTE NECESAR SĂ DEȚINEȚI UNUL SAU MAI MULTE SITE-URI WEB CU CARE SĂ VĂ ÎNSCRIEȚI ÎN ACEST PROGRAM.  DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEST ACORD SAU NU SUNTEȚI AUTORIZAT SĂ FACEȚI ACEST LUCRU, ESTE POSIBIL SĂ NU VĂ ALĂTURAȚI PROGRAMULUI ȘI AR TREBUI SĂ VĂ ÎNTRERUPEȚI CEREREA.

 

CUPRINS

 

 

1       DISPOZIȚII GENERALE. 2

 1. INTEGRAREA AFILIAȚILOR ÎN PROGAMUL DE AFILIERE. 3
 2. DEFINIȚII 4
 3. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII AFILIAȚI 7
 4. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII COMPANIE. 10
 5. COMISION ȘI PLATĂ.. 11
 6. ERORI 13
 7. ACȚIUNI FRAUDULOASE. 14
 8. UTILIZAREA MĂRCILOR. 15
 9. GARANTII 16
 10. DISCLAIMER. 17
 11. DESPĂGUBIRE. 17
 12. LIMITARE A RĂSPUNDERII 17
 13. TERMEN ȘI ÎNCETARE. 18
 14. DISPOZIȚII GENERALE. 19

 

 

 

 

 

 • DISPOZIȚII GENERALE
  • Organizatorul este NEW GAMBLING SOLUTIONS SRL, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17074/2023, CUI 48776759, și având sediul social situat în Bucureşti, Sector 2, Strada Gara Herăstrău, Nr. 2, Birou E 07.14, Etaj 7, România, e-mail. Suport@eliteslots.ro, Suport@online.winner.ro, suport@winner.ro, suport@winnerbet.ro, suport@magnumbet.ro, suport@seven.ro, suport@bet7.ro, suport@eldoradocasino.ro, suport@online.excelbet.ro Site: www.eliteslots.ro, online.winner.ro, www.winner.ro, www.winnerbet.ro, www.magnumbet.ro, www.seven.ro, www.bet7.ro, www.eldoradocasino.ro, online.excelbet.ro operând sub numărul de licență L1234166W001528, valabil de la data de 01.12.2019 de către Oficiul Național de Jocuri de Noroc (ONJN), cu valabilitate până la data de 30.11.2033. care va fi denumită in continuare “Organizator”.

 

 • NEW GAMBLING SOLUTIONS SRL, este o persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului, iar ca organizator de jocuri de noroc oferă jocuri de noroc în România în temeiul unei licențe de organizare și autorizații de exploatare a jocurilor de noroc la distanță valabile emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. În virtutea licenței și autorizației indicate anterior, Organizatorul deține dreptul de a organiza și exploata jocuri de noroc la distanță de tip cazinou și pariuri în cotă fixă (pariuri sportive).

 

 • Scopul acestor termeni și condiții este de a reglementa raporturile juridice între NEW GAMBLING SOLUTIONS SRL și persoana/ compania menționată în formularul de cerere relevant, denumit în continuare „afiliat”.

 

 • NEW GAMBLING SOLUTIONS SRL își rezervă dreptul de a face modificări ale normelor cuprinse în prezentul regulament, în orice moment, așa cum le consideră adecvate. Acolo unde este posibil, va fi trimisă o notificare cu privire la orice modificări semnificative la ultima adresă de e-mail furniză înainte ca aceste modificări să intre în vigoare. Participanții au obligația de a verifica regulamentul la intervale regulate de timp pentru a ramane la curent cu modificările aduse acestuia. Cea mai recentă modificare a Acordului va fi conform datei menționate în partea de sus a Acordului, așa că vă rugăm să verificați periodic această pagină pentru actualizări. Dacă afiliatul nu este de acord cu astfel de modificări, poate rezilia prezentul acord în conformitate cu termenii săi. Cu toate acestea, în cazul în care afiliatul continuă să participe la program după ce Compania a postat modificările, acesta va constitui acceptarea obligatorie a acestor modificări.

 

DACĂ ACESTE ACORDURI SUNT TRADUSE ÎN ALTĂ LIMBĂ, VERSIUNEA ÎN LIMBA ROMÂNĂ VA AVEA ÎNTÂIETATE ÎN CAZUL ORICĂREI DISCREPANȚE ÎNTRE VERSIUNEA TRADUSĂ ŞI CEA ÎN LIMBA ROMÂNĂ.

 

Dând click pe „Sunt de acord” şi acceptând aceşti Termeni şi Condiţii, confirmaţi, de asemenea, luarea la cunoştinţă şi acceptarea acestor Acorduri. Accesul la Serviciile Noastre şi utilizarea acestora se supun prevederilor din aceste Acorduri.

Vă atragem atenţia asupra faptului că atunci când completați formularul de cerere și bifați caseta de selectare, solicitați aderarea la programul nostru de afiliere și sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentului acord. Formularul de cerere va face parte integrantă din prezentul acord.

Afiliatul se asigură și se angajează ca informațiile furnizate Companiei la completarea formularului de cerere să fie complete, adevărate și corecte din toate punctele de vedere.

Odată ce afiliatul este membru al programului, acesta va promova marca utilizând conținutul de pe site-ul său în schimbul unei comisii.

 

 1. INTEGRAREA AFILIAȚILOR ÎN PROGAMUL DE AFILIERE

 

 • După solicitarea cu succes a afiliatului de a se alătura programului, se va atribui un cod unic de urmărire (adesea sub forma unei adrese URL), astfel încât afiliatul să fie integrat în platforma tehnică. Acest cod de urmărire va identifica orice client nou trimis de către afiliat. Este responsabilitatea afiliatului să se asigure că orice cod de urmărire generat de platforma tehnică este utilizat corect.

 

 • Compania nu încurajează activitățile frauduloase și dorește să împiedice ca jocurile de noroc să fie o sursă de infracțiuni și / sau tulburări, să fie asociate cu infracțiuni sau tulburări și / sau să fie utilizate pentru susținerea infracțiunilor. Mai mult decât atât,

 

 

 •  dorește protejarea copiii și persoanele vulnerabile de a fi răniți și / sau exploatați prin jocuri de noroc, promovând jocul responsabil și pentru divertisment.

Afiliatul recunoaște că va respecta mențiunile de mai sus și este de acord că acțiunile sale vor fi în permanență în conformitate cu aceste obiective pe durata Termenului prezentului acord.

 

 • Afiliatul nu va intra în prezentul Acord dacă vizează orice piețe în care jocurile de noroc sunt ilegale sau în care promovarea, comercializarea sau publicitatea jocurilor de noroc sunt ilegale. Afiliatul va fi exclusiv răspunzător pentru astfel de acțiuni și va menține Compania inofensivă și va despăgubi pe deplin Compania pentru orice răspundere suportată de Companie dacă nu respectă aceste prevederi.

 

 • Afiliatul confirmă în continuare că operează site-ul, unde va fi plasat conținutul, sub propriul nume și că este autorizat în totalitate și fără restricții să dispună de acesta.

 

 • Pentru a fi acceptat în acest program, afiliatul trebuie să dețină licență clasa a II-a, eliberată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

 

 • Dacă un client nou creează un cont cu o altă marcă care nu este promovat de conținutul utilizat de afiliat, contul nu va fi conectat la afiliat.

 

 • Toate materialele publicitare suplimentare (de orice fel) create de către afiliat și legate de companie vor necesita aprobarea scrisă prealabilă a companiei.

 

 1. DEFINIȚII
  • „Organizator de jocuri de noroc” înseamnă o persoană juridică licentiată să organizeze și să exploateze jocuri de noroc în condițiile legii.

 

 • NEW GAMBLING SOLUTIONS SRL, un operator de jocuri online care utilizează denumirea comercială „NEW GAMBLING SOLUTIONS” și oferă servicii prin intermediul site-urilor web, denumit in continuare “Organizator”.

 

 • Client nou” înseamnă orice persoană care se înregistrează la marcă după ce a făcut clic pe conținut, excluzând orice persoană care există deja în baza de date a clienților de marcă a companiei sau care a închis anterior un cont de client și a deschis unul nou prin intermediul afiliatului. Un client va fi legat de ultimul afiliat care a trimis clientul către companie pe baza cookie-ului de urmărire a afiliaților.

 

 

 • „Jucător”/”Participant” înseamnă o persoană cu varsta peste 18 ani care are un Cont și care utilizează Serviciile noastre.

 

 • „Autoritățile competente” sunt autoritățile din România.

 

 • „Legea aplicabilă” este legea română.

 

 • „Afiliat” persoană fizică sau juridică care realizează venituri în baza unui contract încheiat cu un organizator de jocuri de noroc la distanţă, ca urmare a participării la joc a jucătorilor direcţionaţi de către acesta pe site-ul sau platforma organizatorului;

 

 • „Cont afiliat” înseamnă contul platformei tehnice creat de companie pe baza informațiilor furnizate de afiliat în formularul de cerere.

 

 • „Manager de cont afiliat” înseamnă orice angajat al companiei autorizat să gestioneze relația de afaceri dintre companie și afiliat.

 

 • „Marcă” înseamnă orice marcă relevantă operată de NEW GAMBLING SOLUTIONS SRL.

Toate mărcile de comerț, mărcile de serviciu și numele comerciale, precum și imaginile, reprezentările grafice, textele, conceptele sau metodologiile care se găsesc pe site constituie proprietatea exclusivă a NEW GAMBLING SOLUTIONS și/sau a furnizorilor și partenerilor NEW GAMBLING SOLUTIONS.

 

 • „Comisie” înseamnă compensația datorată afiliatului pe baza procentului convenit din Venitul net („Cota de venituri”), Costul pe achiziție sau alt plan de recompensă.

 

 • „Autoritatea de reglementare” este Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, care este o autoritate de reglementare instituită prin legea română în vederea reglementării tuturor formelor de joc din România. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați onjn.gov.ro.

 

 • „Site-ul” înseamnă portalul de internet accesibil prin intermediul adresei de internet winner.ro unde sunt publicate toate informațiile actuale și relevante despre operațiunile NEW GAMBLING SOLUTIONS și prin care serviciile sunt furnizate titularilor de cont.

 

 • „Serviciile” înseamnă orice oferte de jocuri de noroc la distanta pe care NEW GAMBLING SOLUTIONS le pune la dispoziția participantului prin intermediul platformei.

 

 • „Platforma” inseamnă totalitatea sistemelor software și hardware, ce furnizează în general infrastructura și permit interacțiuni între furnizori și utilizatori pentru furnizarea online de bunuri, servicii, comerț digital și informații;

 

 • „Taxa pe jocuri de noroc și pe pariuri” se referă la taxa specială aplicabilă jocurilor de noroc și pariurilor în România.

 

 • „Card” se referă la toate tipurile de carduri care au o funcție de „plată”, de „imputare”, de „debitare”, de „creditare”, „virtuală” și/sau similară.

 

 • „Furnizorul de soluții de plată” este un intermediar care acționează ca agent de plată pentru mai multe metode de plată diferite.

 

 • „Instituție financiară” înseamnă o bancă și/sau altă instituție reglementată prin lege națională aplicabilă serviciilor financiare sau printr-o lege similară.

 

 • „Forța majoră” înseamnă orice eveniment sau situație aflată în afara controlului rezonabil al unei persoane, care determină executarea cu întârziere sau neexecutarea obligațiilor contractuale ale părții afectate, și, în scopurile regulilor New Gambling Solutions, include cazuri fortuite, restricții guvernamentale (inclusiv refuzul sau anularea oricărei licențe necesare, dacă refuzul sau anularea intervine fără nicio culpă a părții afectate), războaie, izbucnirea de ostilități, revolte, tulburări sociale, insurecții, acte de terorism, incendii, explozii, inundații, furt, daune deliberate, greve, greve patronale și/sau orice altă cauză aflată în afara controlului rezonabil al părții a cărei prestație este afectată.

 

 • „Software” înseamnă software-ul utilizat de NEW GAMBLING SOLUTIONS pentru a oferi și/sau a opera serviciile și/sau pentru a rula aplicația client.

 

 • „Cont inactiv” înseamnă un cont NEW GAMBLING SOLUTIONS care nu a înregistrat nicio conectare și/sau deconectare într-o perioadă mai mare de 12 luni consecutive.

 

 • „Informații confidențiale” înseamnă orice informație de valoare comercială, considerată esențială pentru ambele părți, cum ar fi, dar fără a se limita la tehnologie, informații de piață și de afaceri, rapoarte financiare, know-how, secrete comerciale, produse, procese, strategii de afaceri, informații referitoare la cercetare, baze de date, liste de clienți noi, date despre clienți noi și clienți noi, liste de furnizori, planuri de marketing, dezvoltare de produse, mod de operare sau stare financiară sau perspective.

 

 • Conținut” înseamnă material furnizat de Companie în scopul prezentului Acord, incluzând, fără limitare, linkuri, bannere și alte materiale publicitare generale.

 

 • „Baza de date” înseamnă orice informație stocată despre Afiliați și Clienți noi, care conține orice informație de proprietate a companiei despre clienții noi în sensul prezentului acord, inclusiv fără limitare la datele cu caracter personal și informațiile de contact și excluzând toate celelalte baze de date ale companiei, așa cum este data prezentului acord și așa cum este valabil până la data încetării acestui acord. Bazele de date sunt active cu o valoare financiară aparținând Companiei și reprezintă o investiție substanțială realizată de Companie.

 

 • „Plan de recompensă” înseamnă orice model financiar convenit între părți pentru a compensa afiliatul pentru activitățile sale de marketing.

 

 1. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII AFILIAȚI
  • Pe durata prezentului acord, afiliatul va trebui să:
 2. depună eforturile sale pentru a afișa cel mai actualizat conținut pe site-ul afiliat într-o manieră și locație convenite de părți;
 3. nu va modifica forma sau funcționarea Conținutului fără acordul scris al organizatorului în prealabil;
 4. pună la dispoziția Companiei/Organizatorului asistență permanentă și să dezvăluie toate informațiile și datele (inclusiv parole, fara a ne limita la) astfel încât să se poată monitoriza site-ul afiliat pentru a ne asigura că se respectă prezentul acord;
 5. se asigură că nu plasează niciun conținut pe paginile site-ului afiliat destinate persoanelor cu vârsta sub 18 ani sau care vizează în alt mod, fie direct, fie indirect, astfel de persoane pentru servicii legate de jocuri de noroc;
 6. să vă întrețineți site-ul într-o manieră adecvată și să ne contactați dacă schimbați în mod material designul sau aspectul sau adăugați materiale pe care ar trebui să le cunoaștem, acționând în mod rezonabil, care ne pot influența opinia dacă sunteți sau nu un afiliat adecvat;
 7. limitați toate activitățile de marketing online la următoarele metode aprobate: publicitate online, inclusiv expertize relevante din industrie, site-uri web de nișă, site-uri personale, site-uri web de comparație, bloguri video și bloguri web, campanii de căutare PPC, site-uri de loialitate și recompense, fluxuri RSS, Opțiunea de a participa în campaniile de marketing prin e-mail (sub rezerva obținerii consimțământului necesar pentru a trimite astfel de comunicări de marketing) și a marketingului pe rețelele sociale. Trebuie să solicitați permisiunea înainte de a implementa orice metodă în afara celor de mai sus. Prezentul Acord stabilește mijloacele unice și exclusive prin care puteți face publicitate, promova și comercializa Site-urile noastre;
 8. clarificați în orice comunicare a dvs. către potențialii clienți faptul că acea comunicare este făcută fără cunoștința sau implicarea New Gambling Solutions și că orice reclamație pe care destinatarul ar dori să o facă ar trebui să vă fie adresată către afiliat și nu către New Gambling Solutions.

 

 • Pe durata prezentului acord, afiliatul nu trebuie să:
 1. plaseze link-uri sau alte mărci ale organizatorului pe alte site-uri ce nu aparțin afiliatului, fără acordul prealabil scris al New Gambling Solutions;
 2. oferiți orice beneficii speciale sau alte stimulente (inclusiv, fără a ne limita la orice plată) oricărei persoane pentru utilizarea link-urilor de pe site-ul dvs. pentru a accesa site-urile New Gambling Solutions;
 3. să se angajeze în tranzacții de orice fel pe site-urile New Gambling Solutions în numele oricărei terțe părți;
 4. autorizează, asistă sau încurajează orice altă persoană să se angajeze în tranzacții de orice fel pe site-urile New Gambling Solutions, altele decât în conformitate cu prezentul acord;
 5. maximizarea sau încercarea de a maximiza artificial câștigurile cuvenite din partea New Gambling Solutions;
 6. să utilizeze orice dispozitiv, robot, spider, software, rutină sau altă metodă (sau orice altceva în natura celor de mai sus) pentru a interfera sau a încerca să interfereze cu buna funcționare a Produselor și / sau a site-urilor web ale Companiei sau a oricărei informații sau tranzacții conexe;
 7. să încerce să intercepteze, să redirecționeze sau să interfereze cu traficul (inclusiv, fără limitare, prin intermediul software-ului instalat de utilizator) de pe sau de pe orice site web care participă la programul nostru de afiliere;
 8. să posteze sau să difuzeze orice reclame sau conținut pe orice site web care nu este deținut de afiliat utilizând tehnici de încadrare, inclusiv, dar fără a se limita la ferestrele pop-up / pop-under, sau să asiste, să autorizeze sau să încurajeze orice terță parte să ia o astfel de acțiune fără acordul prealabil al companiei consimțământ scris;
 9. să utilizeze orice formă de spam (inclusiv spam-ul motorului de căutare sau spamdexing) sau mesaje nesolicitate în încercările sale de a trimite clienți noi către site;
 10. stimulează sau indică modul în care ar putea fi folosite la Companie arbitrajul de pariuri sportive, „pariuri sigure”, „pariuri sigure”, „pariuri potrivite”, abuz de bonusuri, sisteme de cazinou sau altele similare, care împiedică statistic spiritul afiliatului parteneriatul să nu fie profitabil pentru ambele părți;
 11. utilizați tipuri de marketing și publicitate care ar putea atrage în special persoanele cu vârsta de 17 ani sau mai mici, inclusiv, dar fără a se limita la desene animate, imagini de benzi desenate și limbaj orientat spre copii și tineri;
 12. să se angajeze, să permită, să asiste, să promoveze, să încurajeze sau să beneficieze, direct sau indirect, de orice act sau trafic care implică fraude, indiferent dacă sunt clienți sau alte entități comerciale.

 

 • Dacă stabilim, la propria noastră discreție, că ați încălcat oricare dintre prevederile alineatelor 4.1 sau 4.2, putem (fără a limita orice alte drepturi sau căi de atac disponibile) să reținem orice sumă plătibilă altfel în temeiul prezentului Acord și / sau să denunțe prezentul acord.
 • Atât afiliatul, cât și rudele sau o altă parte conectată în numele acestuia (director, contractant, partener, agent, angajat sau altul) nu sunt eligibili să devină Client nou (așa cum este definit în articolul 2) și nu vor avea dreptul la nicio cotă din Venitul net sau orice altă remunerație de la organizator în legătură cu aceste persoane. Rudele directe din acest context vor include soțul, partenerul, părintele, copilul sau frații.
 • Se poate deschide un singur cont afiliat per afiliat. Ne rezervăm dreptul de a închide orice cont duplicat și de a anula orice alte sume datorate în alte conturi, ce nu îndeplinesc acest acord;
 • În cazul în care Compania decide, la propria sa discreție, că afiliatul a încălcat oricare dintre prevederile articolului 4, din prezentul Acord, va avea dreptul să:
 1. să suspende orice plăți datorate afiliatului în timp ce compania investighează orice încălcare suspectată și / sau;
 2. modificați planul de recompensă al afiliatului și / sau;
 3. să rețină plata oricărei Comisii datorată Afiliatului care a rezultat din încălcare și / sau;
 4. să rețină Comisia până la achitarea datoriei sau să factureze costul suportat de o astfel de încălcare și / sau;
 5. să înceteze imediat Acordul.

În cazul în care ancheta făcută de Companie conduce la concluzia că nu există nicio încălcare, Compania va plăti Afiliatului toate plățile suspendate sau reținute.

 

 1. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII COMPANIE
  • Afiliatul trebuie să respecte instrucțiunile companiei pentru a urmări clienții noi. Compania va depune eforturile sale rezonabile pentru a se asigura că ori de câte ori un Client Nou este direcționat către site-urile sale web și înregistrează un cont, Clientul Nou relevant este identificat ca fiind originar de pe Site. Cu toate acestea, Compania nu va fi trasă la răspundere în cazul în care nu este în măsură să identifice un client nou ca fiind originar din acest site.
  • Compania are dreptul de a monitoriza site-ul afiliatului pentru a se asigura că afiliatul respectă termenii prezentului acord. Afiliatul va furniza Companiei (și fără costuri) toate datele și informațiile pentru a efectua o astfel de monitorizare.
  • Compania (auditorii săi interni și externi, financiari și contabili) are dreptul să auditeze toate înregistrările relevante pe durata termenului acordului și timp de doi (2) ani după aceea. Afiliatul va permite Companiei și / sau auditorilor săi accesul la astfel de înregistrări în scopul efectuării auditului.
  • Compania va oferi Link-uri în diferite formate (de exemplu, flash, gif animat și altele). La discreția proprie, Link-urile pot include un ID afiliat personalizat (un „Affid”) care poate fi modificat din când în când. Un Affid poate fi creat în timpul unei anumite campanii caz în care o redirecționare va fi pusă în aplicare prin intermediul Link-ului.
  • Compania nu va fi răspunzătoare în niciun fel față de afiliat dacă nu se poate identifica un Client ca provenind de pe Site-ul afiliatului. Dacă nu se respectă cerința de a obține consimțământul pentru urmărire, sau în cazul în care un utilizator final refuză să acorde un astfel de consimțământ sau în cazul în care nu se respectă orice alte legi aplicabile, inclusiv în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor , Compania nu va fi răspunzătoare față de afiliat cu privire la acțiunile acelui utilizator final sau ale Clientului.
  • În cazul în care furnizați New Gambling Solutions cu date cu caracter personal, Compania își va respecta obligațiile care îi revin în temeiul Legilor privind protecția datelor 1988 și 2003, cu modificările ulterioare, precum și cu Directivele Uniunii Europene privind confidențialitatea electronică (Directiva 2002/58 / CE, modificată prin Directiva 2006/24 / CE și Directiva 2009/136 / CE și orice modificări ulterioare).

 

 1. COMISION ȘI PLATĂ
  • Afiliatul are dreptul să primească lunar o Comisie bazată pe activitățile clienților săi.
  • Pentru a beneficia de Comisionul lunar, afiliatul trebuie să respecte toate cerințele.
  • Compania va pune la dispoziție afiliatului declarații accesibile prin intermediul contului său de afiliat la https://affilaites.winner.ro („platforma tehnică”) care detaliază numărul de clienți noi, clienți noi depozitați, venituri nete și comisionul afiliaților, dacă există, care s-au acumulat afiliatului pe parcursul lunii calendaristice. Astfel de declarații trebuie, în principiu, să fie actualizate zilnic.
  • La începutul fiecărei luni calendaristice, Compania va înregistra Comisionul total al afiliatului, dacă există, în cursul lunii calendaristice anterioare. În cazul în care Comisionul afiliatului nu depășește 100 de euro, Compania va avea dreptul să rețină și să reporteze Comisionul până când acesta acumulat depășește 100 de euro. Dacă un afiliat contestă suma finală a Comisionului, acesta va avea o perioadă de 3 (trei) luni de la luna în care suma comisionului în litigiu trebuie să furnizeze dovezi ale oricărei erori suspectate. Litigiile privind sumele Comisionului mai vechi de 6 (șase) luni nu vor fi încheiate.

 

 • Compania își rezervă dreptul de a reduce comisionul afiliatului / de a modifica planul de recompensă dacă:

 

 1. afiliatul își reduce substanțial eforturile de promovare a companiei și / sau
 2. planul de recompensă existent are ca rezultat o pierdere financiară pentru Companie și / sau
 3. afiliatul nu generează minimum 50 noi clienți de depunere pe fiecare lună și / sau
 4. în cazul modificărilor legale / de reglementare ale unei piețe.

Orice astfel de modificări vor fi comunicate în prealabil prin e-mail la adresa de e-mail din contul afiliaților din cadrul Platformei tehnice.

 

 • Compania are dreptul de a reduce cota de venituri a afiliaților sau de a rezilia prezentul acord și de a elimina acești afiliați, a căror performanță este considerată sub medie. Vă vom notifica prin e-mail unde va avea loc o astfel de reducere sau încetare.
 • În cazul unui plan de recompensă cu un element CPA, Compania își rezervă dreptul de a reține plățile CPA pentru conturile clienților care sunt identificate ca abuz bonus, suspendate, închise pentru fraudă, autoexcludere sau pentru orice alt motiv rezonabil.
 • Afiliatul va avea, în orice moment, acces securizat la Platforma Tehnică, cu excepția cazului în care Compania are un motiv motivat în mod corespunzător - inclusiv, dar fără a se limita la întreținerea rețelei și IT și / sau amenințări de securitate - pentru a bloca un astfel de acces.
 • Afiliatul înțelege și acceptă că accesul său la Platforma tehnică este supusă celor mai înalte obligații de confidențialitate. Orice utilizare abuzivă a unui astfel de acces, indiferent dacă este intenționată sau nu, va fi considerată o încălcare în temeiul acordului.
 • Toate plățile către afiliat vor fi efectuate de un agent de plăți desemnat de companie. Ambele părți sunt de acord și recunosc că Compania poate modifica, din când în când (și la propria sa discreție), metoda de plată și / sau Agentul de plăți.
 • Toate plățile datorate în temeiul prezentului acord vor fi efectuate în LEI
 • Plățile vor fi efectuate până în cea de-a 15-a zi lucrătoare de la sfârșitul lunii în care a fost câștigat Comisionul afiliatului. Afiliații pot genera o factură pentru propriile înregistrări prin intermediul platformei tehnice terță parte. Afiliatul acceptă prin prezenta valabilitatea acestor facturi și utilizarea acestora de către Companie în scopuri administrative și de conformitate fiscală.
 • La calcularea Comisionului pe baza veniturilor nete, dacă activitățile clienților unui afiliat au ca rezultat un sold negativ pentru afiliat, din cauza câștigurilor și / sau bonusurilor clienților etc., soldul menționat va fi reportat în luna următoare, cu excepția cazului în care Planul de recompensă a fost ajustat la un plan de recompensă negativ, care trebuie aprobat de șeful afiliaților companiei. În acest caz, orice sold negativ al Comisionului va fi setat la zero la începutul fiecărei luni.
 • Dacă, din orice motiv, afiliatul a fost plătit în exces, Compania își rezervă, fără a aduce atingere oricăror alte drepturi, dreptul de a solicita afiliatului să restituie diferența sau să deducă suma corespunzătoare a plății în plus către afiliat din comisionul lunii următoare și fiecare lună ulterioară, până la rambursarea integrală a datoriei.
 • Dacă, din orice motiv, afiliatul a fost plătit în mod insuficient, Compania își rezervă, fără a aduce atingere oricăror alte drepturi, dreptul de a adăuga suma corespunzătoare a plății insuficiente la Comisionul afiliatului în următoarea lună calendaristică.
 • Dacă există o plată în așteptare datorată unui afiliat pentru o perioadă de cinci ani sau mai mult ca urmare a detaliilor de plată incorecte, lipsă a detaliilor de plată, detalii de plată nevalide sau care nu mai sunt valabile și afiliatul nu a răspuns la toate încercările rezonabile de contact făcute de către Companie, plata va fi anulată.
 • Afiliatul trebuie să respecte cerințele legale și de reglementare din țara de domiciliu; în caz contrar, nu va avea dreptul să primească niciun Comision pe baza activităților clienților săi.
 • Afiliatul va înștiița compania în cel mai scurt timp dacă:
 1. schimbați-vă statutul de TVA, inclusiv dacă vă înregistrați cu TVA sau dacă numărul dvs. de înregistrare cu TVA se schimbă;
 2. încetează să mai fie înregistrat la TVA; sau
 3. vindeți afacerea dvs. sau o parte a acesteia.

 

 • Sunteți de acord că TVA-ul (dacă este cazul) afișat pe factura pentru tranzacțiile acoperite de prezentul Acord pe care îl ridicăm în numele dvs. este impozitul dvs. de producție datorat autorității fiscale competente.
 • Compania va face eforturi rezonabile pentru a efectua în timp util orice plată cuvenită. Cu toate acestea, nu vom fi răspunzători pentru întârzieri ocazionale sau întârzieri în afara controlului nostru. De exemplu, orice modificare a datelor de contact sau bancare furnizate de afiliat poate duce la o întârziere de până la 60 de zile în efectuarea plăților datorate.

 

 

 1. ERORI
  • Compania depune toate eforturile pentru a se asigura că nu se fac erori în calcularea sumelor datorate afiliaților. Cu toate acestea, eroarea umană, a sistemelor și / sau a terților poate duce ocazional la erori. Ne rezervăm dreptul de a corecta orice erori evidente și de a anula orice plăți (pentru a include dreptul de a fi rambursat în cazul în care plățile au fost efectuate din greșeală) în cazul în care acestea au avut loc.
  • În cazul unor erori flagrante în plățile efectuate (inclusiv, de exemplu, în cazul în care plata efectuată este semnificativ diferită de plățile / perioadele anterioare sau comparabile și / sau plata este în mod clar incorectă, în funcție de toate circumstanțele), suma plătită va fi să fie readusă la rata corespunzătoare. Dacă sunteți creditat din greșeală, este responsabilitatea dvs. și vă angajați să anunțați despre eroare fără întârziere. Prin prezenta vă angajați să furnizați cooperarea pentru a corecta astfel de erori, inclusiv prin returnarea oricăror plăți în plus. New Gambling Solutions poate compensa orice obligație de plată care ni se datorează de la dvs. împotriva oricărei obligații de plată viitoare datorate de noi în temeiul prezentului acord.

 

 1. ACȚIUNI FRAUDULOASE
  • Ne rezervăm dreptul de a solicita sancțiuni penale sau de altă natură împotriva afliliatului suspectat că s-a angajat în acțiuni frauduloase, necinstite sau infracționale și vom dezvălui aceste informații autorităților relevante sau altor părți terțe relevante, care ar putea fi necesare în acest sens. Actele frauduloase includ acte efectuate de afiliat, care sunt făcute cu rea-credință și / sau acte care sunt destinate fraudării companiei.
  • Scopul nostru este de a oferi utilizatorilor ce accesează platforma online o experiență cât mai plăcută și distractivă. Ne dorim ca serviciile oferite să fie utilizate în mod responsabil, din acest motiv ne străduim ca:
 2. jocurile de noroc să se desfășoare într-un mod verificabil corect și deschis, pentru a proteja clienții;
 3. persoane vulnerabile și copiii sunt protejati;
 4. împiedica jocurile de noroc să devină sau să devină o sursă de infracțiuni.
  • Afiliatul se angajează să nu intre în conflict în vreun fel din neglijență, prin orice act sau omisiune, sau să provoace Compania să fie parte în conflict în vreun fel, cu oricare dintre obiectivele stabilite în alineatul 8.2.
  • Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau rezilia imediat orice cont care considerăm că este implicat în fraude, spălare de bani și / sau orice altă formă de activități ilegale sau suspecte, de a reține orice sume datorate în cont și de a raporta astfel detaliile pe care le considerăm că în mod rezonabil sunt necesare autorităților relevante.

 

 

 

 1. UTILIZAREA MĂRCILOR
  • Prin prevederile acestui Acord se pune la dispoziție o licență revocabilă neexclusivă, netransferabilă, exclusiv pe durata prezentului Acord, pentru a utiliza o astfel de proprietate intelectuală ce aparține New Gambling Solutions, incluzând, fără limitare, orice siglă, marcă comercială, denumire comercială, design sau alt tip de identificare similar material deținut de Companie, pe măsură ce vă punem la dispoziție prin intermediul galeriei noastre media online și prin buletine informative electronice numai în legătură cu afișarea Link-urilor pe site-ul dvs. sau în legătură cu promoții prin e-mail, inclusiv mărcile pe care le aprobăm în prealabil.
  • Acest privilegiu va fi retras automat la încetarea prezentului acord din orice motiv.
  • Nu trebuie să înregistrați sau să încercați să vă înregistrați sau să fiți complice la orice terță parte care înregistrează sau încearcă să înregistreze orice marcă comercială, denumire comercială, siglă sau material de identificare similar care conține mărcile sau care sunt confuz similare cu sau sunt compuse din orice a mărcilor sau a oricărui alt drept al nostru de proprietate intelectuală.
  • Vă obligați să nu vă înregistrați sau să încercați să vă înregistrați sau să fiți complici sau să colaborați cu orice terță persoană care înregistrează sau încearcă să înregistreze, orice nume de domeniu similar cu orice site-uri New Gambling Solutions sau drepturi de proprietate intelectuală (sau drepturi de proprietate intelectuală aparținând unui membru al Grupul nostru), inclusiv (pentru a evita îndoielile) orice greșeli de ortografie, alte variații ale numelor de domeniu sau alte asemănări.
  • Vă angajați să furnizați toată cooperarea rezonabilă cu noi în protejarea mărcilor împotriva încălcării terților sau a oricărui alt atac.
  • Afiliatul este de acord că site-ul său nu va semăna în niciun fel cu aspectul și / sau impresia generală a site-urilor web ale companiei și nici nu va crea impresia că site-ul afiliat este site-ul web sau site-urile companiei sau orice altă parte a acestuia.
  • La încetarea acordului dintre părți, fiecare parte va returna celeilalte părți toate materialele sau informațiile de proprietate și, după caz, va distruge într-un mod acceptabil pentru cealaltă parte toate exemplarele rămase ale acestuia. Fără a aduce atingere oricărei dispoziții contrare prezentului acord, afiliatul recunoaște că - la o astfel de reziliere - nu va păstra o copie a conținutului, a bazei de date, a datelor cu caracter personal sau a informațiilor confidențiale și că nu poate exploata, direct sau indirect, informațiile companiei, materialele sau funcționalitatea.

 

 

 

 1. GARANTII
  • Fiecare parte îi reprezintă și garantează celeilalte că va păstra, pe toată durata Termenului, toate drepturile, titlul și autoritatea de a accepta termenii prezentului acord. Fiecare parte acordă celeilalte părți toate mijloacele relevante pentru îndeplinirea obligațiilor menționate în prezentul acord.

 

 • Fiecare parte la prezentul acord îl reprezintă, garantează și se angajează celuilalt că a obținut și va menține în vigoare toate înregistrările, autorizațiile, acordurile și licențele necesare pentru a-și îndeplini obligațiile și pe care le respectă pe deplin și va continua să respecte pe deplin , condițiile stabilite la articolul 3 și toate legile și reglementările aplicabile. Afiliatul mai reprezintă, garantează și se angajează că nu a fost și nu face obiectul niciunei acțiuni de reglementare sau legale în nici o țară din lume.

 

 • Afiliatul este singurul responsabil pentru funcționarea și conținutul site-ului de afiliere și declară, garantează și se angajează ca site-ul să nu conțină materiale defăimătoare, pornografice, ilegale, dăunătoare, amenințătoare, obscene, hărțuitoare sau rasiale, etnice sau altfel obiecționate sau discriminatorii, violente, sensibile din punct de vedere politic sau altfel controversate sau care încalcă drepturile noastre sau ale oricăror drepturi ale terților și nu se vor lega de niciun astfel de material. Nu vom fi răspunzători pentru eventualele reclamații ale terților legate de site-ul dvs. sau de oricare dintre produsele sau serviciile asociate acestuia și ne veți despăgubi pe deplin pentru orice pierderi pe care noi sau orice membru al grupului nostru îl suferim (direct sau indirect) în legătură cu orice astfel de pretenții.

 

 • Afiliatul nu trebuie să ofere în mod deliberat facilități pentru jocurile de noroc în așa fel încât să atragă în special minorii, de exemplu reflectând sau asociat cu cultura tinerilor.

 

 • Afiliatul recunoaște și acceptă:
 • Conformitatea companiei cu standardele EGBA; cu politica privind jocurile și pariurile responsabile și cu Codul pentru publicitate responsabilă pentru jocurile de noroc online;
 • Obligația sa de a respecta standardele, politica și codul menționate (disponibil online: http://www.egba.eu/responsability/egba-standards și https://www.egba.eu/uploads/2020/04/200428-Code -de-conduită-pe-publicitate-responsabilă-pentru-jocuri-de-noroc online.pdf). "

 

 • Fiecare parte garantează că are:
 1. a respectat toate legile, statutele, reglementările, orientările, practicile și codurile recunoscute aplicabile, referitoare la prevenirea evaziunii fiscale și / sau prevenirea facilitării evaziunii fiscale;
 2. a efectuat evaluări periodice ale riscului ca unul sau mai mulți dintre aceștia și angajații săi și alte persoane asociate să comită o infracțiune de facilitare;
 3. a folosit eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a se asigura că persoanele asociate relevante (inclusiv, după caz, angajații, ofițerii, filialele, subcontractanții sau orice terță parte care furnizează servicii pentru sau în numele părții) respectă obligațiile stabilite în aceast articol.
 4. DISCLAIMER

New Gambling Solutions nu garantează că funcționarea site-ului său web va fi neîntreruptă sau fără erori și nu se va face răspunzătoare pentru consecințele oricăror întreruperi, erori, bug-uri sau viruși. Site-urile New Gambling Solutions și link-urile sunt furnizate „așa cum este” fără nicio garanție expresă sau implicită de niciun fel, precum și toate garanțiile, inclusiv garanțiile de comercializare, nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală, adecvarea pentru un anumit scop și completitudinea sau acuratețea conținutului sunt excluse în măsura permisă de lege.

 

 1. DESPĂGUBIRE

Afiliatul va despăgubi la cerere și va menține inofensiv Compania și fiecare dintre asociații, ofițerii, directorii, angajații, agenții, acționarii și partenerii săi de la și împotriva oricăror pierderi, cereri, daune, daune, costuri, cheltuieli (inclusiv fără limitare pierderi și pierderi de profit, costuri și cheltuieli juridice rezonabile și TVA aferente, dacă este cazul) și datorii suferite sau suportate, direct sau indirect, de către Companie, ca rezultat al oricărei încălcări, neexecutări sau nerespectare de către Afiliat a oricăreia dintre prevederile specificate în prezentul acord.

 

 1. LIMITARE A RĂSPUNDERII

 

 • Nimic din cuprinsul acestui Acord nu limitează sau exclude răspunderea oricărei părți pentru deces sau vătămare corporală sau pentru încălcarea oricăreia dintre despăgubirile prevăzute în prezentul acord, pentru care răspunderea nu va fi limitată.

 

 • Răspunderea agregată a Companiei cu privire la orice pierdere sau pagubă suferită de către Afiliat și care rezultă din sau în legătură cu prezentul Acord, fie prin contract, delict (inclusiv neglijență), fie pentru încălcarea obligației legale sau în orice alt mod, nu trebuie să depășească suma de Comision plătită efectiv de către companie afiliatului în temeiul prezentului acord în cele 12 luni anterioare evenimentului care a dat naștere unei astfel de răspunderi.

 

 • Compania nu va fi răspunzătoare prin contract, delict (inclusiv neglijență) sau pentru încălcarea obligației legale sau în orice alt mod pentru:
 1. orice pierderi rezultate din orice întrerupere, problemă sau eroare în funcționarea sau „modificările aduse produselor și / sau platformei tehnice ale companiei;
 2. orice pierdere care rezultă din sau în legătură cu pierderea de venituri, profituri, contracte sau afaceri sau eșecul realizării economiilor anticipate;
 3. orice pierdere de bunăvoință sau reputație; sau
 4. orice pierderi indirecte sau consecințe suferite sau suportate de către afiliat care rezultă din sau în legătură cu orice altă chestiune în temeiul prezentului acord.

 

 • Condițiile prezentului acord nu vor mai fi considerate aplicabile în cazul în care Compania este obligată să părăsească o piață din cauza modificărilor condiției pieței, a modificărilor legale și / sau de reglementare. În astfel de cazuri, conturile de clienți existente deschise pe piața respectivă pot fi închise.

 

 1. TERMEN ȘI ÎNCETARE

 

 • Condițiile prezentului acord se aplică de la data la care afiliatul este notificat că cererea sa a avut succes în conformitate cu dispozițiile introductive ale prezentului acord și vor continua ulterior, cu excepția cazului în care și până la încetarea conform prezentului articol 14.

 

 • Compania poate rezilia imediat acest acord printr-o notificare scrisă dacă:
 1. afiliatul comite o încălcare a obligațiilor sale materiale în temeiul prezentului acord și, în cazul unei încălcări reparabile, nu reușește să o remedieze în termen de 30 de zile de la data primirii notificării de la celălalt;
 2. afiliatul devine insolvabil sau nu poate să-și plătească datoriile, propune un acord voluntar, are un destinatar, un lichidator, un administrator sau un administrator numit pe întreaga sau orice parte a activității sau activelor sale sau, dacă se va prezenta o cerere, se va face ordin sau rezoluție adoptată pentru lichidarea acesteia (cu excepția scopurilor unei fuziuni sau reconstituiri de bună-credință), a falimentului sau dizolvării sau dacă va propune sau va încheia în orice alt fel o compoziție sau un acord cu creditorii săi sau orice altă clasă a acestora, sau încetează să desfășoare activități comerciale sau dacă pretinde beneficiul unui moratoriu legal;
 3. afiliatul își vinde afacerea sau orice parte din prezentul document și / sau înregistrează orice schimbare a beneficiarului real;
 4. situația legală și / sau de reglementare de pe piață s-a schimbat sau se află în proces de modificare într-o asemenea măsură încât obiectivele acordului nu mai pot fi atinse și / sau nu mai corespund realității pieței;
 5. dacă afiliatul nu generează noi clienți de depunere pentru o perioadă de 6 luni
 6. dacă Compania suspectează - și are dovezi rezonabile - că Afiliatul se angajează în activități ilegale sau a încălcat în mod repetat dispozițiile prezentului Acord.

 

 • Afiliatul poate rezilia prezentul acord:
 1. Dacă nu este de acord cu modificările aduse Acordului și notificate acestora de către Companie.
 2. Dacă nu este de acord cu modificările aduse Planului de comisionare ca urmare a oricărei încălcări menționate la articolele 6 și / sau  6.5 din prezentul acord.

Cu toate acestea, participarea continuă a afiliatului la program va constitui o acceptare obligatorie a modificărilor menționate mai sus.

 

 • Fără a aduce atingere articolelor 14.1, 14.2 și 14.3, oricare dintre părți poate rezilia Acordul în orice moment, prin notificarea scrisă a celeilalte părți cu treizeci (30) de zile.

 

 • New Gambling Solutions poate suspenda sau rezilia prezentul Acord la discreția sa imediat după notificare dacă consideră că sunteți, din orice motiv, nepotrivit pentru a fi afiliat. Nu vom fi obligați să dezvăluim raționamentul în legătură cu o astfel de suspendare sau încetare. În cazul în care New Gambling Solutions își dezvăluie motivele pentru o astfel de suspendare sau încetare, poate să rețină și / sau să rezilieze orice plăți care altfel ți-ar fi fost datorate.

 

 • După încetarea prezentului acord, afiliatul va avea dreptul să primească doar Comisionul restant scadent până la data efectivă a rezilierii acestui acord. Cu toate acestea, Compania poate reține în mod rezonabil plata finală a afiliatului pentru a se asigura că este plătită suma corectă. După o astfel de plată, afiliatul nu va mai avea dreptul să primească niciun alt Comision.

 

 • Pentru toate notificările de reziliere, livrarea prin e-mail este considerată o formă de notificare scrisă și imediată.

 

 1. DISPOZIȚII GENERALE

 

 • Prezentul acord (inclusiv formularul de cerere) conține întregul acord între părți cu privire la obiectul său și înlocuiește toate acordurile și înțelegerile anterioare dintre părți cu privire la obiectul său.

 

 • Nu trebuie să atribuiți sau să subcontractați niciunul dintre drepturile și / sau obligațiile dvs. în temeiul prezentului acord fără acordul prealabil scris al New Gambling Solutions.

 

 • Nicio întârziere, neglijare sau îngăduință din partea uneia dintre părți în aplicarea împotriva celeilalte părți a oricărui termen sau condiție a prezentului acord nu va fi sau va fi considerată o renunțare sau, în vreun fel, va aduce atingere dreptului acelei părți în temeiul prezentului acord.

 

 • În cazul în care orice dispoziție a prezentului acord este considerată nulă sau inexecutabilă în întregime sau parțial, dispoziția atacată (sau o parte din aceasta) va fi considerată eliminată din prezentul acord, iar dispozițiile rămase (inclusiv restul dispoziției afectate) vor continua să fie valabilă și aplicabilă.

 

 • Orice notificare dată sau făcută în temeiul prezentului Acord către New Gambling Solutions va fi trimisă prin e-mail la affiliates@winner.ro. New Gambling Solutions va trimite către afiliat orice notificări transmisă sau făcută în temeiul prezentului Acord la adresa de e-mail furnizată în formularul de cerere sau la orice altă adresă de e-mail notificată de afiliat către New Gambling Solutions.

 

 • Pe durata valabilității prezentului acord, vi se pot încredința informații confidențiale legate de afacerea, operațiunile sau tehnologia Companiei și / sau a programului de afiliere. Sunteți de acord să evitați divulgarea sau utilizarea neautorizată a informațiilor confidențiale către terțe persoane sau părți externe, cu excepția cazului în care se dă acordul scris prealabil de către New Gambling Solutions. Se vor utiliza astfel de informații confidențiale numai în scopurile necesare pentru promovarea scopurilor prezentului acord. Obligațiile afiliatului în ceea ce privește informațiile confidențiale vor supraviețui încetării prezentului acord și va despăgubi pe deplin Compania pentru orice pierdere pe care noi sau orice membru al grupului nostru o suferim (direct sau indirect) în legătură cu încălcarea acestei clauze 15.6.